หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลห้วยร่วม มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 
การนับถือศาสนา

ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.83

ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.17
วัด

มีวัด จำนวน 6 แห่ง
 
         

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลห้วยร่วม
    จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
    จำนวน 2 แห่ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชน เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี สำหรับเด็กแรกเกิด - 6 ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่านั้น

หน่วยงานด้านสาธารณสุข คือ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง

คลินิกเอกชน จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประมาณเดือน พฤษภาคม

ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 3 อย่าง ได้แก่

วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน

วิธีการทำเครื่องใช้จากไม้

วิธีการจับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่นส่วนมากร้อยละ 15% พูดภาษาอิสาน
 
   
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง ได้แก่

ตระกร้าเชือก

ตระกร้าผักตบชะวา

ไม้กวาดดอกหญ้า

ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด

แจกันกระบอกไม้ไผ่

ศาลาเกวียน

เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 0-5687-5040
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10