หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขออนุมัติจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือ ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอน อาคาร [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ขั้นตอนการชําระภาษีป้าย [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-book เพื่อใช้ในราชการส่วนรวม [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)