หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ขอรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และขออนุมัติจัดทำประกาศ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงาน การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)