หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
แผนเฉพาะกิจป้องกันแก้ไข ปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม พ.ศ. 2563 [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม [ 21 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)