หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง นโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามโครงการจ้างนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง การจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ตามโครงการจ้างนักเรียนและนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
   1      2      3      4     (5)     6