หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามโครงการจ้างนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง การจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ตามโครงการจ้างนักเรียนและนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม [ 21 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)