หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วมให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม พ.ศ. 2562 [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง แนวทางการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง คำสั่งช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6