หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำสาธารณะ  
 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ดังนั้นเพื่อให้การในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแส โดยมีช่องทางต่างๆ ดังนี้
แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วมด้วยตนเอง
สายด่วน นายก
โทร 081-9533201
จดหมายไปรษณีย์
อบต.ห้วยร่วม ม.4 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โทรศัพท์ 056875040
ตู้รับฟังความคิดเห็นและร้องเรียนบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน
Facebook
อบต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015330558755
Website
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
https://www.huairuam.go.th/home

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 15.52 น. โดย คุณ จิรายุ ศรีรุณ

ผู้เข้าชม 96 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 0-5687-5040
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10