หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยร่วม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยร่วม
ศาสนสถานในตำบล
วัดห้วยร่วม
อบต.ห้วยร่วม
1
2
3
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ห้วยร่วม พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254 [ 23 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254 [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 35 
ร่วมให้คะแนนความพึงพอใจและร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ขององค์การบริหารส่วน [ 1 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา [ 16 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์ ไม้ประดับดูดสารพิษ [ 15 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์ มลพิษทางอากาศ [ 15 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์ ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ [ 15 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์ ปลูกต้นไม้ ลดฝุ่น ลดโรค [ 15 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษและสิ่งแวดล้อม [ 15 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนของประชาชน [ 15 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์ การดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ จากความร้อน [ 15 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์ รู้ทัน ป้องกัน ฝุ่น PM 2.5 [ 15 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ การดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ จาก PM 2.5 [ 15 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ไฟป่าและหมอกควัน [ 15 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน [ 15 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 14 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254 [ 11 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
การระวังภัย สำหรับผู้หญิงที่ขับรถโดยลำพัง [ 11 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
การระวังภัย จากห้องน้ำสาธารณะ [ 11 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
การระวังภัย การเลือกเหยื่อขมขื่น [ 11 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 11