หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยร่วม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ นว 0023.3/13827 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 13978 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/977 ขอให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยประเมินตนเองพื้นที่ เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 14001 การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึดษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/ว13897 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อปท (e-laas) ประจำปี 2564 เพิ่มเติม รุ่นที่ 54-56  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/13878 การขอเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 972 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ติ้นเขิน พ.ศ. 2547  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 13829 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 973 แผนการสอดส่องโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 13945 การจัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใตโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/970 โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2565  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 13824 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสุนอาหารเสริม (นม)  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 13823 การเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณฯ  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 944 ข้อเสนอแนะการตรวจราชการแบบบูรณาของู้ตรวจราชการสำนักนายก และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 14 มิ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13337 สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)  [ 14 มิ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 13366 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 14 มิ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13364 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕)  [ 14 มิ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 945 ขอความร่วมมือประสานการสนับสนุนนโยบาย ทศวรรษมาตรการชะลอไตเสื่อมเพื่อลดผู้ป่วยโรคไตวายใหม่  [ 14 มิ.ย. 2565 ]  
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 748
   

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-875040-1
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10