หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสายห้วยตาดำ หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อบ้านป่ารัง ตำบลหนองบัว โดยวิธีคัดเลือก [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 10-หมู่ที่ 8 ผ่านหมู่ที่ 9 บ้านเนินแต้ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ยหมู่ที่ 7 บ้านชะลอมยาว ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศพด.) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0011 จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 850 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ยหมู่ที่ 9 บ้านเนินแต้ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน 19,990 บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 3,410 บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์พิมพ์ติดโฟมบอร์ด ขนาด 30 X 40 ซม จำนวน 13 ป้าย ๆ ละ 290 บาท รวมเป็นเงิน 3,770 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงรถตู้ หมายเลขทะทะเบียน ฮก 7936 กทม. จำนวน 1 คัน ๆ ละ 6,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำเอกสารคู่มือปริ้นสีพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 50 เล่ม ๆ ละ 260 บาท รวมเป็นเงิน 13,000 บาท ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ข้าราชการเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7