หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 บริเวณนานางลำไย ทองห่อ ถึง นานางเจียม ปากคลองกว้าง 3.20 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ระยะทาง 1,280.00 เมตร ช่วงที่ 2 บริเวณนานายบุญเชิด ถึง นานางอำพร ปากคลองกว้าง 3.20 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ระยะทาง 290.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ย หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 บริเวณนานายมาโนช กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร ช่วงที่ 2 บริเวณนานายชง ภูท้วม กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร (หรือปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 225.00 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ย สายหมู่ที่ 7,9,6 ช่วงที่ 1 บริเวณนานายจำเนียร ทองลบ ถึง นานางจำเนียร โตแปลก กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 640.00 เมตร ช่วงที่ 2 บริเวณนานายสยาม นุ่นป้อม ถึง แยกสระหลวง ม.6 กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 320.00 เมตร (หรือปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 288.00 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 บริเวณนานางลำไย ทองห่อ ถึง นานางเจียม ปากคลองกว้าง 3.20 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ระยะทาง 1,280.00 เมตร ช่วงที่ 2 บริเวณนานายบุญเชิด ถึง นานางอำพร ปากคลองกว้าง 3.20 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ระยะทาง 290.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ย หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 บริเวณนานายมาโนช กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร ช่วงที่ 2 บริเวณนานายชง ภูท้วม กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร (หรือปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 225.00 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ย สายหมู่ที่ 7,9,6 ช่วงที่ 1 บริเวณนานายจำเนียร ทองลบ ถึง นานางจำเนียร โตแปลก กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 640.00 เมตร ช่วงที่ 2 บริเวณนานายสยาม นุ่นป้อม ถึง แยกสระหลวง ม.6 กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 320.00 เมตร (หรือปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 288.00 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน 10 รายการ รวมเป็นจำนวนเงิน 12,890 บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]ซื้อจัดชื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ (พร้อมติดตั้ง) รวมจำนวนเงิน 27,500 บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการเสริมดินลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ย หมู่ที่ 10 เส้นนานางระเบียบ กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 185.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]

  (1)