หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 22 รายการ รวมเป็นเงิน 13,158 บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ตามโครงการ ถนนน่ามอง ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2565 ]จ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ย หมู่ที่ 10 สายหนองคล้อ (ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 200.00 ลบ.ม.) รายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วมกำหนด พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ย หมู่ที่ 11 เส้นเลาะคันคลองในหมู่บ้าน ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมประตู (ศพด.) จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 5,700 บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงาน จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 4,400 บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ยสายนา ม.10 หมู่ที่ 11 บ้านสว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]ซื้อจัดวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ รวมเป็นจำนวนเงิน 42,980 บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ยเส้นเลาะคลองเข้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านเนินแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ยสายหนองไผ่สน หมู่ที่ 7 บ้านชะลอมยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 บ้านห้วยร่วมกลาง นานายน้อย ถึง นานายมานิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3,4,5,8,10,11 ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 บ้านไดแค ช่วงอุโมงค์หมู่ที่ 6 ถึง ฝายหมู่ที่ 5 (ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 100 .00 ลบ.ม.) รายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับเกรดถนนภายในตำบลห้วยร่วม ระยะทางรวม 52,800 ม. พื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 158,400 ตร.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วมกำหนด พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]โครงการลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ยเส้นเลาะคลองเข้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านเนินแต้ [ 14 ต.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านหนองมะเกลือ หมูที่ 8 บ้านจิกใหญ่ [ 14 ต.ค. 2564 ]โครงการลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ยสายหนองไผ่สน หมู่ที่ 7 บ้านชะลอมยาว [ 14 ต.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเกสร สุรัตน์ ถึง บ้านนายสุวิน จันทร์เขียว หมูที่ 6 [ 14 ต.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคอสะพาน ถึง บ้านนายจำลอง พุ่มมาเพ็ง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยร่วมใต้ [ 14 ต.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางเสงี่ยม คำเขียว ถึงบ้านนายธนากร ภาปลื้มใจ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยร่วมใหญ่ [ 14 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 0-5687-5040
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10