หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยร่วม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
เดิมบ้านห้วยร่วม มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่ารกร้าง ชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยได้ช่วยกันปรับปรุง จนกลายเป็นท้องนาและที่อยู่อาศัย โดยการนำของผู้นำ “ท่านขุนภิรมณ์” (สุข จิตรชนะ) เป็นผู้ที่ชาวบ้าน ให้ความเคารพนับถือ ท่านขุนภิรมณ์เห็นว่า บริเวณที่เราอาศัยอยู่นั้น มีแหล่งน้ำ ลำห้วยที่ใสสะอาด มีน้ำตลอดทั้งปี เพียงพอต่อการใช้อุปโภค – บริโภค ทั้งยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาใหญ่น้อยนานาชนิด และมีแหล่งน้ำหลายสายมารวมกัน ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า “ห้วยร่วม” และอาศัยแหล่งน้ำดังกล่าวในการประกอบอาชีพด้วย
ต่อมาได้มีประชาชนเข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บ้านห้วยร่วมได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จนสามารถแบ่งเขตการปกครองได้ชัดเจนขึ้น ได้เป็น 11 หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองบัว ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ไป ทางทิศตะวันออก ประมาณ 70 กิโลเมตร ตำบลห้วยร่วมมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 42,036 ไร่ หรือประมาณ 67.26 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
 
 
 
 
 
 
ตำบลห้วยร่วม มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบ มีลำห้วยไหลผ่านหลายสายการตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่มๆ และมีพื้นที่สาธารณะประโยชน์หลายแห่ง
 
 
 

ฤดูฝน จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม

ฤดูร้อน จากเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน
 
 
 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ดังนี้

อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 13 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 8 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพค้าขาย ร้อยละ 9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,010 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,954 คน คิดเป็นร้อยละ 48.73

หญิง จำนวน 2,056 คน คิดเป็นร้อยละ 51.27
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,996 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 59.61 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านห้วยร่วม 94 109 203 85  
2   บ้านห้วยร่วมเหนือ 108 126 234 87
  3   บ้านห้วยร่วมกลาง 198 225 423 179  
4   บ้านห้วยร่วมใหญ่ 243 254 497 204
  5   บ้านห้วยร่วมใต้ 192 185 377 185  
6   บ้านไดแค 270 268 538 250
  7   บ้านชะลอมยาว 58 55 113 114  
8   บ้านจิกใหญ่ 377 418 795 410
  9   บ้านเนินแต้ 130 136 266 140  
10   บ้านสามัคคีสุนทร 174 175 349 247
  11   บ้านสว่างอารมณ์ 110 105 215 95  
    รวม 1,954 2,056 4,010 1,996
 
 

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-875040-1
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10