หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยร่วม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
เดิมบ้านห้วยร่วม มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่ารกร้าง ชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยได้ช่วยกันปรับปรุง จนกลายเป็นท้องนาและที่อยู่อาศัย โดยการนำของผู้นำ “ท่านขุนภิรมณ์” (สุข จิตรชนะ) เป็นผู้ที่ชาวบ้าน ให้ความเคารพนับถือ ท่านขุนภิรมณ์เห็นว่า บริเวณที่เราอาศัยอยู่นั้น มีแหล่งน้ำ ลำห้วยที่ใสสะอาด มีน้ำตลอดทั้งปี เพียงพอต่อการใช้อุปโภค – บริโภค ทั้งยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาใหญ่น้อยนานาชนิด และมีแหล่งน้ำหลายสายมารวมกัน ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า “ห้วยร่วม” และอาศัยแหล่งน้ำดังกล่าวในการประกอบอาชีพด้วย
ต่อมาได้มีประชาชนเข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บ้านห้วยร่วมได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จนสามารถแบ่งเขตการปกครองได้ชัดเจนขึ้น ได้เป็น 11 หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองบัว ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ไป ทางทิศตะวันออก ประมาณ 70 กิโลเมตร ตำบลห้วยร่วมมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 42,036 ไร่ หรือประมาณ 67.26 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
 
 
 
 
 
 
ตำบลห้วยร่วม มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบ มีลำห้วยไหลผ่านหลายสายการตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่มๆ และมีพื้นที่สาธารณะประโยชน์หลายแห่ง
 
 
 

ฤดูฝน จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม

ฤดูร้อน จากเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน
 
 
 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ดังนี้

อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 13 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 8 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพค้าขาย ร้อยละ 9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,196 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,054 คน คิดเป็นร้อยละ 48.95

หญิง จำนวน 2,142 คน คิดเป็นร้อยละ 51.05
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,931 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 62.38 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านห้วยร่วม 105 118 223 84  
2   บ้านห้วยร่วมเหนือ 119 129 248 85
  3   บ้านห้วยร่วมกลาง 216 230 446 173  
4   บ้านห้วยร่วมใหญ่ 258 273 531 196
  5   บ้านห้วยร่วมใต้ 180 191 371 178  
6   บ้านไดแค 280 275 555 248
  7   บ้านชะลอมยาว 57 59 116 113  
8   บ้านจิกใหญ่ 394 432 826 390
  9   บ้านเนินแต้ 143 147 290 133  
10   บ้านสามัคคีสุนทร 188 186 374 238
  11   บ้านสว่างอารมณ์ 114 102 216 93  
    รวม 2,054 2,142 4,196 1,931
 
 

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-875040-1
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10